Muzyka:

ClassicSounds.pl

Salt-n-Pepper logo

Regulamin

Regulamin i warunki korzystania ze strony www.classicsounds.pl

Witamy w Classic Sounds (CS). JeA�li korzystasz ze strony www.classicsounds.pl, wyraA?asz niniejszym zgodA� na przestrzeganie warunkA?w, zasad i regulaminu, jakie Classic Sounds wymaga, a to wraz z PolitykA� PrywatnoA�ci reguluje nasze relacje z TobA�, jako uA?ytkownikiem naszych stron internetowych.

Termin „Nasze Strony” odnosi siA� do nastA�pujA�cych miejsc i subdomen („Nasze Strony”):

www.classicsounds.pl
www.sklep.classicsounds.pl
www.facebook.com/classicsoundsPL
www.instagram.com/classicsounds.pl/

Warunki korzystania z wyA?ej wymienionych witryn, dotyczA� wszystkich uA?ytkownikA?w i odwiedzajA�cych ‚naszej stronya�? internetowe.
Korzystanie z „naszych stron” oznacza, A?e a��a��uA?ytkownik akceptuje i zgadza siA� przestrzegaA� wszystkie zasady polityki Classic Sounds.

Przedmiotem warunkA?w uA?ytkowania a�zNaszych strona�? jest:

ZawartoA�A� „Naszych Stron” moA?na uA?ywaA� i traktowaA�, jako ogA?lne informacje. TreA�A� a�zNaszych strona�? moA?e ulec zmianie w kaA?dym czasie.

” Nasze stronya�? uA?ywajA� plikA?w cookie do monitorowania preferencji uA?ytkownika. Pewne dane osobowe mogA� byA� przechowywane przez nas do uA?ytku w celach marketingowych.

Korzystanie z wszelkich informacji lub materiaA�A?w w „Naszych Stronach” jest caA�kowicie na wA�asne ryzyko korzystajA�cego, za ktA?re CS nie ponosi odpowiedzialnoA�ci.

„Nasze Strony” zawierajA� materiaA�y, zdjA�cia, opisy i wartoA�ci, ktA?re sA� wyA�A�cznA� wA�asnoA�ciA� Classic Sounds, lub CS ma do nich prawo, oraz sA� licencjonowane.

Kopiowanie lub wykorzystywanie zamieszczonych na a�zNaszych Stronacha�?, materiaA�A?w, grafik, teksA?w, zdjA�A�, w jakikolwiek sposA?b, jest zabronione i chronione prawami autorskimi.

Wszystkie znaki towarowe przedstawione na a�zNaszych Stronacha�?, ktA?re nie sA� wA�asnoA�ciA� CS, lub licencjonowane przez innych producentA?w z ktA?rymi CS ma umowA� wspA?A�pracy, sA� uznawane za naleA?A�ce do CS i sA� rA?wnieA? chronione prawami autorskimi.

Nieuprawnione wykorzystanie „Naszych Stron” moA?e stanowiA� podstawA� do roszczenia o odszkodowanie i/lub byA� potraktowane jako przestA�pstwo.

„Nasze Strony” mogA� zawieraA� linki do stron zewnA�trznych. Te linki sA� jedynie udogodnieniem dla korzystajA�cych z a�zNaszych strona�?, dla ich wygody, w celu dostarczenia dodatkowych informacji o naszej dziaA�alnoA�ci czy produktach. Nie oznacza to, A?e a��a��CS w jakikolwiek sposA?b wspiera czy promuje strony podane w linkach. CS nie ponosi odpowiedzialnoA�ci za treA�A� na stronie, do ktA?rej link zostaA� podany.

Wszelkie spory wynikajA�ce z korzystania z a�zNaszych Strona�? podlegajA� polskiemu.